[ Skočit na obsah | Skočit k navigaci ]


Aktuality

Zápis dětí do Mateřské školy Starovice na školní rok 2016/2017 | 18. 2. 2016

čtvrtek 14.4.2016 dopoledne v 10.00 - 11.30 hod., odpoledne v 15.00 - 16.00 hod.v prostorách Mateřské školy Starovice

Pokračování

Informace o opravě VTL plynovodu DN 500/40 | 4. 4. 2016

Na základě směrnice RWE sdělujeme, že ve čtvrtek dne 7.4.2016 (dopoledne) bude z důvodu opravy vysokotlakého plynovodu vypuštěno z potrubí větší množství plynu  v  blízkosti obce Starovice (viz situace). Jedná se o zvýšenou hlučnost a  možný zápach plynu v blízkém okolí po dobu cca 2 hod.V pátek dne 8.4.2016 (dopoledne) bude prováděno odplynění tohoto plynovodu v k.ú. Hustopeče a V.Němčice (možný zápach plynu v blízkém okolí po dobu cca 5 hod.).

Pokračování

!!! ZMĚNA POPLATKŮ ZA KABELOVOU TELEVIZI !!! !!! ZMĚNA POPLATKŮ ZA KABELOVOU TELEVIZI !!! | 2. 3. 2016

Společnost NOEL Hodonín oznamuje všem zákazníkům kabelové televize, že jsou nuceni, ač velmi neradi, přistoupit po třech letech ke změně poplatku.

Nové ceny budou platit od 1.4.2016.

Pokračování

Obývákový koncert kapely SKRZNASKRZ | 30. 3. 2016

sobota 2.dubna 2016 ve 20 hodin v sále sokolovny Starovice

Pokračování

Informaci o daňové složence, kterou lze daně platit na každé poště a zdarma | 29. 2. 2016

Finanční správa zavádí k 1.březnu tzv.daňovou složenku, díky které mohou občané uhradit své daně kdykoli na kterékoli z 3.200 pošt i v těch nejmenších obcích, a to zcela zdarma. Nemusejí už tak v úřední dny cestovat až k pokladnám finančních úřadů.

Pokračování

Finanční úřad - Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z příjmů | 10. 2. 2016

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj rozšiřuje úřední hodiny pro podání přiznání k dani z příjmů.

Pokračování

Kalendář kulturních a sportovních akcí na rok 2016 Kalendář kulturních a sportovních akcí na rok 2016 | 15. 1. 2016

Zveřejňujeme kalendář kulturních a sportovních akcí v roce 2016.

Pokračování

Vyvěšení smutečního praporu | 23. 3. 2016

Vyvěšením smutečního praporu vyjadřujeme soustrast a úctu obětem teroristických útoků v Bruselu a vyjadřujeme soustrast jejich pozůstalým, neboť oběť nejvyšší přinesli za nás všechny.

Výstava vín Výstava vín | 29. 2. 2016

Vinařská společnost Starovice pořádá dne 19.března 2016 VÝSTAVU VÍN. Začátek ve 14.00 hod. v sále místní sokolovny.

Pokračování

BURZA dětského zboží BURZA dětského zboží | 17. 2. 2016

pátek 11.3.2016 900 – 1100 a 1500 - 1900 PŘÍJEM ZBOŽÍ

sobota 12.3.2016 900 – 1200 PRODEJ ZBOŽÍ

Sokolovna Starovice

Pokračování

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Starovice | 3. 3. 2016

Starosta obce svolává řádné zasedání Zastupitelstva obce Starovice ve čtvrtek 10.3.2016 v 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Starovice.

Jednání je veřejné, všichni občané jsou srdečně zváni!

Pokračování

Odečty stavů vodoměrů | 29. 2. 2016

Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.bude v naší obci od 29.2. do 4.3.2016 zapisovat stavy vodoměrů.

Pokračování

XIII.ročník turnaje ve stolním tenise | 22. 2. 2016

sobota 27.února 2016 v sokolovně

Pokračování

Členská schůze TJ SOKOL Starovice | 22. 2. 2016

sobota 27.února 2016 v 18 hodin v sokolovně

Pokračování

Městský úřad Hustopeče pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů | 15. 2. 2016

Z provozních důvodů nebude tento čtvrtek, tedy 18.2.2016, na Městském úřadu Hustopeče v provozu pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů.

 

Pokračování

Štarvický maškarák Štarvický maškarák | 5. 2. 2016

Sokolíci Vás srdečně zvou na Štarvický maškarák v sobotu 20.února 2016.

Maškarní ples pro děti se uskuteční v neděli 21.února 2016 v 15 hodin.

Pokračování

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Starovice | 13. 1. 2016

Starosta obce svolává řádné zasedání Zastupitelstva obce Starovice  ve čtvrtek 21.ledna 2016 v 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Jednání je veřejné, všichni občané jsou srdečně zváni!

Pokračování

Dotační program na výměnu kotlů v Jihomoravském kraji | 6. 1. 2016

Krajský úřad Jihomoravského kraje vyhlásil Krajskou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu na dílčí projekty fyzických osob v rámci Dotačního programu na výměnu kotlů v Jihomoravském kraji. Tento dotační titul je realizován v rámci specifického cíle 2.1 prioritní osy 2 nového Operačního programu Životní  prostředí a jeho cílem je snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoraském kraji prostřednictvím výměny stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje.

Pokračování

SVOZ BIOODPADU A VÁNOČNÍCH STROMKŮ | 6. 1. 2016

čtvrtek 14.ledna 2016

 

Pokračování

Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí | 4. 1. 2016

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj informuje o možnosti využití rozšířených úředních hodin všech územních pracovišť pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2016 od 22.ledna do 2.února 2016.

Pokračování

Využijte novou službu Finanční správy a plaťte daň z nemovitých věcí bezstarostně každý rok prostřednictvím SIPO | 1. 12. 2015

Finanční správa dává možnost občanům platit daň z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. Jedná se o novou službu, která počínaje zdaňovacím obdobím 2016 přináší řadu výhod poplatníkům daně.

Pokračování

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA | 4. 1. 2016

Tříkrálová sbírka proběhne v naší obci v sobotu 9.ledna 2016 od 14 hodin.

Pokračování

Upozornění na povinnost zaregistrovat se jako plátce spotřební daně z vína a meziproduktů | 30. 11. 2015

Celní úřad pro Jihomoravský kraj, se sídlem Koliště 17, 602 00 Brno, upozorňuje všechny výrobce vína, kteří vyrobí za kalendářní rok více než 2.000 litrů tichého vína, na povinnost zaregistrovat se jako plátce spotřební daně z vína a meziproduktů.

Pokračování

Nová povinnost pro plátce DPH od roku 2016 | 20. 11. 2015

Novelizací zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty vzniká s účinností od 1.1.2016 plátcům DPH nová povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Pokračování

RSS RSS

Další stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40