[ Skočit na obsah | Skočit k navigaci ]


Český statistický úřad - Integrované šetření v zemědělství "IŠZ 2020"

Zjišťování v terénu v naší obci proběhne v termínu od 1.září do 26.října 2020.

Český statistický úřad v letošním roce organizuje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2018/1091 Integrované šetření v zemědělství "IŠZ 2020".

Zemědělské subjekty sídlící v naší obci navštíví tazatel ČSÚ, který je povinen se prokazovat průkazem tazatele (platným ve spojení s občanským průkazem). Ověření tazatele je možné na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazatele.

Šetření prostřednictvím tazatelů se týká výhradně fyzických osob s malým rozsahem zemědělské výroby, podnikům právnických osob a fyzickým osobám s větším rozsahem výroby zašle ČSÚ výkaz do datové schránky (resp.poštou v případě fyzických osob bez datové schránky).

Úkolem tazatelů bude zemědělce v obci navštívit, ověřit jejich aktivitu, zabezpečit vyplnění a odevzdání výkazů za aktivní zemědělce nebo částečné vyplnění výkazů za zemědělce s rozsahem výroby pod prahovými hodnotami zjišťování a předání výkazů ČSÚ.

Vlastní zjišťování v terénu proběhne v termínu od 1.září do 26.října 2020.

Případné detailnější informace o integrovaném šetření jsou k dispozici na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz/csu/czso/isz-2020.