[ Skočit na obsah | Skočit k navigaci ]


Hasiči

Z historie starovických hasičů

znak hasičů

Vydáním požárního zákona pro Moravu v.r.1873 bylo doporučeno všem obcím, které měly více jak sto domovních čísel zřizovat dobrovolné hasičské sbory.
Ve Starovicích byl založen německý sbor dobrovolných hasičů  již v roce 1883, jako jeden z prvních hasičských sborů na bývalém hustopečském okrese. Ve znaku měli "FFFF" Frisch, Frei, From, Frohlich, přeloženo: svěží, volný, zbožný, veselý.
Ve vesnici postavili menší požární skladiště s dominantní zděnou čtyřhranou věží na sušení hadic a při ní spolkovou místnost.

hasička

Obec zakoupila za 400 zlatých ruční pojízdnou stříkačku na zápřah koní a na výstroj darovala dalších 200 zl., Další finanční dary získali hasiči od: císaře Františka Josefa ve výši 60 zl., Moravskoslezské pojišťovny 40 zl., od Dolnorakouské pojišťovny Donau 15 zl. (viz kronika obce z r.1929.

V letech 1935 – 1940 postavili na horním konci vesnice takzvanou turnhalu se znakem čtyř FFFF ve štítě. Stříkačka a výzbroj byly válečnými událostmi zničeny nebo rozebrány. Turnhala byla v roce 1946 přidělena tělovýchovné jednotě sokol.
Po roce 1945 začalo osidlování Starovic českým obyvatelstvem z okolních vesnic. Další rok 1946 byl založen Sbor dobrovolných hasičů, který čítal 19 zakládajících členů. Prvním velitelem byl Válka František. Po něm následoval Višnovský Julius.

Sbírkou mezi občany a příspěvkem MNV pořídili novou motorovou stříkačku, pracovní a slavnostní stejnokroje. Stříkačku uvedli do provozu slavnostním svěcením. Kmotrou byla Františka Frolichová č.p.120. Sbor byl z počátku velmi aktivní, zajišťoval nejen ochranu proti požárům v obci, ale podílel se i na kulturní činnosti v obci.

pozvánka na maškarní ples

Počáteční aktivita postupně slábla a během dalších let se stával sbor neaktivní.

Zákonem č. 62/1950 a zákonem 35/1953 byla odpovědnost za technickou a výkonovou stránku přenesena na národní výbory. Došlo i ke změně názvu na Československý svaz požární ochrany.

Až do roku 1977 hasiči pouze vyjížděli k požárům a nevyvíjeli žádnou jinou činnost. V roce 1977 byl zvolen novým předsedou Jan Anšlág a velitelem František Beier, který se po Pavlu Novákovi začal aktivně věnovat mládeži. Byla vytvořena mládežnická družstva požárníků, která se seznamovala s hasičskou technikou a každoročně pořádala celookresní soutěž „Plamen“.
V létě 1978 se začala opravovat zchátralá hasička

zchátralá hasička

v akci „Z“požární zbrojnice a její oprava pokračovala až do roku 1983. Práce byly prováděny brigádnicky místní organizací.
V roce 1983 bylo vzpomenuto 100 let trvání hasičů v obci.

Hasička dnesHasička dnes

Požární zbrojnice byla dobře vybavena. Měla tři motorové stříkačky různých výkonů PP S8, PP S 12, PP S 16, protipožární auto Praga V3S.

V tomto období byli hasiči velice aktivní. Organizace měla kolem 50 členů a mimo odborného výcviku mládeže pořádali každoročně i kulturní a společenské akce a zábavy.

Aktivita, kterou oživili Jan Anšlág a František Beier postupně ochabovala a po jejich odchodu z organizace činnost zanikla. Dnešní činnost spočívá pouze v hasičských výjezdech k požárům. Nutno připomenout velkou pomoc našich hasičů při povodních v roce 2006 v obci Uherčice, za kterou dostali pochvalu od tehdejšího ministra vnitra Františka Bublana.

záplavy

záplavy