[ Skočit na obsah | Skočit k navigaci ]


Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Starovice

Místo konání: Obec Starovice - zasedací místnost Obecního úřadu, 1.pátro, Starovice č.p. 180

Doba konání: čtvrtek 1.listopadu 2018 od 19:00 hodin

Navržený program:          

 1. Představení nových členů Zastupitelstva obce Starovice
 2. Složení slibu
 3. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 4. Schválení programu
 5. Volba starosty a místostarosty
 1. určení počtu místostarostů
 2. určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)
 3. určení způsobu volby starosty a místostarosty
 4. volba starosty
 5. volba místostarosty
 1. Zřízení finančního a kontrolního výboru
 2. Kulturní, školská a sociální komise
 3. Sbor pro občanské záležitosti
 4. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
 5. Zvolení Statutárních zástupců obce do a.s.
 6. Diskuse
 7. Závěr

 

Jednání je veřejné. Občané jsou srdečně zváni.