[ Skočit na obsah | Skočit k navigaci ]


Informace o zahájení stavebních prací "CHODNÍK 4.ŘÁDEK" a "INŽENÝRSKÉ SÍTĚ BR4"

Informační schůzka k připravované stavbě "chodník 4.řádek" a zahájené stavbě "inženýrské sítě BR4" pro stavbu 41 domů - středa 26.června 2019 v 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Starovice (1.patro).

Chodník 4.řádek - stavba bude provedena po levé straně ulice (pohledem od spodu) a bude provedena v celé délce od domu č.p. 401 až po dům č.p. 431. Chodník bude v šířce 1,5m od obrubníku a budou odstraněny nájezdy, které budou v trase chodníku. Po realizaci chodníku provedeme s maximální snahou plynulé napojení jednotlivých nájezdů. Po dobu stavby bude nutné, aby na komunikaci v obou směrech neparkovala žádná auta, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti v silničním provozu. Stavbu bude provádět Obec Starovice s místním živnostíkem panem Jevgenij Jakimem.

předpokládané zahájení stavby - tento týden 24-30.6.2019

předpokládané dokončení stavby - 30.8.2019

Inženýrské sítě BR4 - druhá stavba byla zahájena soukromým investorem firmou Přemysl Veselý Invest, s.r.o. O stavbě pravidelně informujeme ve zpravodaji od poloviny roku 2016 a pravidelně jednáme s investorem, aby v rámci možností stavby co nejméně omezila život v obci. Jedním z dohodnutých řešení je například zajištění části dopravy objízdnou trasou kolem tzv.střelnice. Snažíme se zmírnit dopady stavby, ale i přesto, každá stavba přináší různá omezení (zvýšenou hlučnost, prašnost, znečištění komunikací). Proto bych vás chtěl požádat o trpělivost a toleranci.

Jestliže máte zájem dozvědět se více informací, případně podat návrh k řešení, rádi vás uvítáme ve středu 26.6.2019 v 17.00 hod. na obecním úřadě.