[ Skočit na obsah | Skočit k navigaci ]


Informace pro občany ke stavbě chodníku na 2.řádku

Dne 22.8.2016 bude zahájena stavba "Chodníku na 2.řádku od autobusové zastávky po COOP".

Jedná se o stavbu bezbarierového chodníku, který bude hrazen z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 85% a ze zdrojů Obce Starovice ve výši 15%.

Šířka chodníku je navržena na 150 cm + 10 cm chodníkový obrubník. Znamená to tedy, že bude chodník rozšířen a veškeré překážky v cestě budou muset být odstraněny (staré obrubníky, opěrné zídky, dřviny, předzahrádky, apd.). Z tohoto důvodu žádáme majitele přilehlých nemovitostí, pokud mají zájem, předem vyrýt květiny z předzahrádek, jelikož dodavatelská firma bude provádět práce strojově a může dojít k poškození dřevin.

Sbavbu bude provádět na základě výsledku výběrového řízení firma Inženýrské stavby Hodonín. Termín dokončení stavby je 25.10.2016.

Stavba bude probíhat postupně a začne od autobusové zastávky, kdy je dohodnuto provádět stavbu cca. po 150m. Každý úsek bude dokončen do stavu provozuschopného chodníku a až následně se začne s dalším úsekem.

V průběhu stavby bude současně pod chodník usazen kabel na přenos dat, takže bude hlubší výkop cca. 60 cm. V době provádění stavby bude omezen vstup a výjezd vozidel z garáží přilehlých nemovitostí, proto doporučujeme po dobu stavby parkovat vozidla před domy na veřejnou zeleň.

Materiál z chodníku (staré dlažby, obrubníky, žulové kostky) obec bude odebírat k následnému využití.

Obec hradí pouze náklady spojené s chodníkem v šířce 1,6m. V případě, že budou mít majitelé přilehlých nemovitostí zájem společně se stavbou zrealizovat i vjezd k nemovitostem, musí se samostatně dohodnout s dodavatelskou firmou a vjezd si sami uhradit.

V případě potřeby individuálního řešení stavby můžete kontaktovat starostu obce Antonína Kadlece na tel: 602 776 110.

Věříme, že stavba proběhne bez větších problémů a následně se můžeme těšit na nový, bezpečný a bezbarierový chodník.