[ Skočit na obsah | Skočit k navigaci ]


Základní informace

Obec Starovice leží v mělkém údolí starovického potoka v nadmořské výšce 190 – 240 m. n. m. asi 2,5 km severozápadně od města Hustopeče. Okolí obce tvoří převážně orná půda, vinice a ovocné sady na terasovitých svazích. Malebný pohled na obec lze obdivovat již z dálnice D2, kdy se vám odhalí zelené údolí s dominantou kostela a blyštícího se rybníku.

Přehled základních informací
Adresa  Starovice, pošta Hustopeče 693 01
00283584
Telefonní předvolba  519 – Břeclav
Počet obyvatel  913      aktualizace  1. 1. 2020
Nadmořská výška  190 – 240m. n. m
Rozloha katastru obce  819,24ha
Dopravní obslužnost Obcí prochází státní silnice 3.tř. 00220, která se asi po 700m napojuje na stát. silnici
2.tř.č. 425 a pomocí této pak na dálnici D2 v Hustopečích. V obci jsou dvě autobusové zastávky (Starovice obec, Starovice – rozcestí), dopravní obslužnost je dostačující a zajišťuje ji společnost BORS a.s.
Památkové objekty Kostel sv. Jiří a Mikuláše z 16.stol., fara, socha Immaculáty z r.1741, kříž s Kristem z r.1792, socha sv.Antonína, kaplička, socha sv. Gotharda za obcí
Příslušnost k úřadům Stavební, matriční, finanční, katastrální – Hustopeče; pozemkový, celní, okresní soud – Břeclav
Sportovní a kulturní vyžití Fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště, 1 tenisový kurt, 2 dětská hřiště, parkourové hřiště, sportovně kulturní sál (stol.tenis, volejbal, kulturní akce apod.), rybník, přírodní areál u myslivny s pódiem, parketem a zastřešeným posezením, cyklostezka
Základní služby

1 obchod se smíšeným zbožím, 2 hospody, ordinace praktického lékaře, kadeřnictví, pedikúra, ordinace fyzioterapeuta, kabelová televize

Školství Mateřská škola,  žáci základních škol dojíždí do ZŠ v Hustopečích,  Místní lidová knihovna
Ekologie Obecní úřad dbá na třídění odpadů, v obci jsou trvale umístěny kontejnery na sklo, papír a textil, každý měsíc se pořádá sběr plastů, tetrapacků, elektrospotřebičů a zářivek a 2x do roka svoz starého železa a nebezpečných odpadů.

Pohled na Starovice 1966

Starovice vždy patřily mezi významné vinařské obce o čemž svědčí i dochovaná pečeť z roku 1646 s motivem vinařského nože a vinného keře se dvěma hrozny a také soustava vinných sklepů za obcí, které byly vystavěny převážně v období 1809 – 1815, tedy po napoleonských válkách.

Sklepy vystavěné po napoleonských válkách

Mnoho sklepů je původních a dodnes slouží svému účelu.

Dnešní podoba sklepů

Přirozenou dominantou obce je kostel, který byl postaven v 16. století a je zasvěcen svatému Jiří a Mikuláši.

Kostel zasvěcen Jiřímu a Mikuláši

Podstatně opraven byl v roce 1885, kdy byl rozšířen o chrámovou loď, která musela být pro nedostatek místa postavena nad zaklenutým potokem. Zatím poslední oprava kostela proběhla v letech 1996 – 1999, kdy kostel dostal novou střechu a fasádu.

Rekonstrukce kostela

U kostela najdeme zrekonstruovanou faru

Fara

a obecní úřad, který dříve sloužil jako obecní škola.

Obecní úřad

Za pozornost stojí původní socha Immaculáty vedle obecního úřadu z roku 1741, u kostela pak kříž s Kristem z r.1792 a socha sv.Antonína.

Socha Immaculáty

Kříž s Kristem

Socha sv.Antonína

 

Stejně tak jako v Kladně mají pozoruhodnost přestěhovaný kostel, my máme podobnou raritu ovšem podstatně menší a tou je kaplička, která byla v roce 2005 přestěhována o 3 m, protože zasahovala do vozovky.

Přesun kapličky

↑ nahoru