[ Skočit na obsah | Skočit k navigaci ]


Oprava vodovodního řadu 3.řádek - aktuální informace

Termín zahájení prací:

středa 25.července 2018 - kontrolní sondy (v zeleni)

pondělí 30.července 2018 - zahájení zemních prací (v zeleni)

Chodník se zatím rozebírat nebude, nový vodovodní řad se z důvodu množství inženýrských sítí povede v zeleni (mezi chodníkem a silnicí).

 

Oprava vodovodního řadu proběhne v délce celé ulice. Oprava je rozdělena do dvou etap, přičemž první etapa bude zahájena v zelené ploše u RD č.p. 266 (Pávišová Jana) a bude pokračovat přes komunikaci k RD č.p. 185 (Rybnikář Kamil) a následně až k RD č.p. 220 (Bulíček Zdeněk). Tato první etapa bude dokončena do 31.8.2018. Druhá etapa bude automaticky navazovat na předchozí etapu a povede částečně v chodníku a částečně v komunikaci, až k pomníku na konci této ulice.

Výkopové práce bude provádět dodavatelská firma, montážní práce na vodovodu budou zajišťovat zaměstnanci společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

V případě dotazů a nejasností ohledně stavebních prací kontaktujte pracovníka zhotovitelské firmy, popřípadě pracovníka společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.:

Ing. Vladimír Herůfek, tel: +420 602 567 694, stavbyvedoucí (VHS Břeclav)

Ing. Patrik Osička, tel: +420 730 511 985, technický dozor investora (VaK)

V souvislosti se stavbou upozorňujeme na zvýšené riziko úrazu v místě staveniště, dopravní omezení, zvýšený hluk a prašnost.

Děkujeme Vám za vstřícný přístup!