[ Skočit na obsah | Skočit k navigaci ]


Pozvánka na babské hody

Vsobotu 16.6.2012 se uskuteční 3. babské hody

  1. Program hodů:
  • 13:30 Svěcení praporu v kostele
  • od 14:00 hod. zvaní po vsi za doprovodu oslího spřežení
  • 19:30 hod. průvod vesnicí
  • 20:00 Večerní zábava u myslivny
  • Hraje DH Horenka
  • vstupné 70,-Kč, bohatá tombola a půlnoční tanec.

Srdečně zvou baby ze Starovic