[ Skočit na obsah | Skočit k navigaci ]


Provádění zeměměřických prací v základním bodovém poli na území obce

Zeměměřický úřad Praha bude v naší obci provádět zeměměřické práce v období od 9.dubna 2018 do 15.prosince 2018.

Práce jsou prováděny ve veřejném zájmu podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Výsledkem prací je údržba a obnova měřických značek, jejich signalizačních a ochranných zařízení a zřizování nových bodů. Zaměstnanci Zěměměřického úřadu jsou oprávněni podle § 7 uvedeného zákona vstupovat i vjíždět v nezbytně nutném rozsahu na pozemky. Vlastníkům a oprávněným uživatelům nemovitosti, kteří jim v tom nesmí bránit, se prokáží úředním průkazem.

Při rozhodování o umístění nové měřické značky se postupuje podle § 3a, písm. b) zákona č. 359/1992 Sb., zeměměřických a katastrálních orgánech v platném znění a § 8 zákona č. 200/1994 Sb., rovněž ve znění pozdějších předpisů.

Zeměměřický úřad zádá občany, aby byli nápomocni při provádění uvedených prací.