[ Skočit na obsah | Skočit k navigaci ]


První úhrada stočného

V tomto týdnu obdrží, každá domácnost vyúčtování stočného za období od března do září letošního roku.

Vyúčtování je provedeno na základě skutečných stavů vodoměrů, které obci na základě smlouvy předává společnost Vodovody a kanalizace Břeclav a.s. Žádáme všechny odběratele, aby si překontrolovali údaje ve vyúčtování a včas došli uhradit částku za stočné. Úhradu lze provést dvěma způsoby:  platbou v hotovosti v úřední dny a hodiny na obecním úřadě nebo platbou přes účet, kde je nutné správně vyplnit všechny údaje. (účet, částku, variabilní symbol a specifický symbol). Také upozorňujeme na včasnost úhrady faktury, abychom nemuseli zbytečně účtovat smluvní pokutu za pozdní úhradu. Kdo z občanů neobdržel vyúčtování nechť tuto skutečnost nahlásí na obecním úřadě. 

Antonín Kadlec