[ Skočit na obsah | Skočit k navigaci ]


Svoz popelnic, sběrný dvůr

středa 22.dubna 2020 - svoz popelnic

středa 22. dubna 2020 15.00 - 17.00 hod. - Sběrný dvůr

sobota 25.dubna 2020 9.00 - 11.00 hod. - Sběrný dvůr

Pravidla Sběrného dvora v období současného nouzového stavu:

  • Z důvodu dodržování nařízení vlády se bude do areálu Sběrného dvora vpouštět po jednom vozidle (počítejte s časovou prodlevou!).
  • Na Sběrný dvůr vjíždějte s již roztříděným odpadem.
  • Podmínkou pro vstup do areálu je s ohledem na vlastní zdraví a zdraví obsluhy zakrytí úst a nosu, a použití jednorázových rukavic.
  • Z hygienických důvodů doporučujeme návštěvníkům použití vlastního nářadí potřebného k manipulaci s odpadem i úklidu (lopaty, hrábě, košťata, atd.).
  • V případě nedodržování bezpečnostních pravidel a pokynů obsluhy, má obsluha sběrného dvora právo vykázat návštěvníka z areálu.

Děkujeme za dodržování pravidel!

POZOR! Domácnosti s osobou (osobami) v povinné nařízené karanténě odpady netřídí! Veškerý odpad ukládejte do popelnice v plastových pytlech.