[ Skočit na obsah | Skočit k navigaci ]


Úhrada stočného

Termín úhrady je do 31.10.2012, dbejte prosím včasnosti úhrady nedoplatků.

Dobrý den, v tomto článku Vám napíšu několik informací k úhradě stočného. Obec Starovice provedla první vyúčtování stočného. Stočné se hradí za období od 15.3.2012 do 15.9.2012, tedy za půl roku. Datum platby je závislý na odečtu vodoměrů, které provádí společnost VAK Břeclav a.s. a za úplatu je na požádání předává obci. Cena stočného je nastavena podle finanční analýzy a schválena zastupitelstvem obce. Pro letošní rok vychází cena 35,91 s DPH. Při prvním vyúčtování došlo k tomu, že z důvodu opožděného vybírání záloh většina občanů má vyšší doplatek. Tímto Vás chci požádat, abyste si dobře spočítali nastavení záloh, aby Vám to vyšlo nejlépe na nulu. Jestli máte dobře nastaveny zálohy na vodu, dejte si stejnou zálohu i na stočné, protože ceny jsou stejné.  Někteří občané si stěžují, že máme stočné vyšší než například v Uherčicích, ale nastavení stočného, opakuji vychází z finanční analýzy, která byla podmínkou při žádosti o dotaci a stanovena na samotnou stavbu kanalizace a ČOV. Na druhou stranu Vás můžu potěšit, protože naše cena stočného je téměř o 5,-Kč nižšší než je cena stočného u společnosti VAK Břeclav a.s., která je největším provozovatelem čistíren v našem okrese. To jenom krátce pro vysvětlení. Nyní k samotné fakturaci, každá domácnost obdržela vyúčtování stočného, kde je uveden konečný doplatek či nedoplatek. Termín splatnosti je do 31.10.2012 a žádám Vás, abyste dbali na včasnost úhrady nedoplatků, protože v případě pozdní platby, byť o jeden den jsme nuceni fakturovat smluvní pokutu 100,- kč + procenta penále z prodlení a to není v našem zájmu. Další fakturace budou probíhat až po roce.

Pár informací, skutečností a rad k úhradě stočného:

1. První fakturace proběhla za období od 15.3.2012 - 15.9.2012 (Další fakturace bude až za rok)

2. Cena stočného pro rok 2012 je nastavena 35,91 Kč včetně DPH (cena je o 5,-Kč nižšší než má společnost VAK Břeclav a.s.)

3. Nastavte si správně zálohy. (Doporučujeme nastavit zálohu stejně jako vodné)

4. Uhraďte včas případný nedoplatek, aby jste se vyhli penále ze strany obce.

Další dotazy Vám rádi zodpovíme Antonín Kadlec, starosta obce