[ Skočit na obsah | Skočit k navigaci ]


Veřejné zasedání zastupitelstva obce Starovice

Starosta obce svolává řádné zasedání Zastupitelstva obce Starovice ve čtvrtek 28.7.2016 v 19.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Starovice.

 

Jednání je veřejné, všichni občané jsou srdečně zváni!

Program jednání:

1.Zahájení - volba zapisovatele, ověřovatelů, program jednání

2.Rozpočtové opatření

3.Kontrolní výbor - zpráva

4.Mikroregion Hustopečsko - příspěvek

5.Darovací smlouvy JMK - pozemky

6.SFDI - Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků "Starovice,chodník autobusová zastávka - dům č.p. 41"

7.Nadace ČEZ - schválení dotace na Víceúčelové hřiště

8.Výběrové řízení na dodavatele stavby Víceúčelové sportoviště

9.Prodej pozemků

10.Nájemní smlouva - ukončení (Česká pošta)

11.Různé

12.Diskuse

13.Závěr