[ Skočit na obsah | Skočit k navigaci ]


Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Starovice

čtvrtek 19.září 2019 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Starovice

Navržený program:

 1. Zahájení – volba zapisovatele, ověřovatelů, program jednání
 2. Rozpočtové opatření č. 4,5,6
 3. Zpráva finančního výboru za I.pol. 2019
 4. Zpráva kontrolního výboru za I.pol. 2019
 5. Nájem pozemku – záměr
 6. Ukončení Smlouvy o pachtu
 7. Prodej pozemku – smlouva
 8. Bytový fond Starovice – zrušení
 9. Závěrečný účet DSO Čistý jihovýchod
 10. Vnitřní směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.
 11. PD Optické kabely – revokace usnesení ze 14.3.2019 1/2019
 12. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení inženýrské sítě Dial Telecom, a.s.
 13. Smlouva o služebnosti Chr. Hansen
 14. Různé
 15. Diskuse
 16. Závěr

Jednání je veřejné, všichni občané jsou srdečně zváni!