[ Skočit na obsah | Skočit k navigaci ]


Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Starovice č. 5/2019

čtvrtek 24.října 2019 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Starovice

Navržený program:

 

  1. Zahájení – volba zapisovatele, ověřovatelů, program jednání
  2. Rozpočtové opatření č. 7
  3. Dotace z rozpočtu JMK
  4. Nájem pozemků
  5. Prodej pozemků
  6. Smlouva o zřízení věcného břemene ITSELF
  7. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: HO-014330056321/001
  8. Různé
  9. Diskuse
  10. Závěr

Jednání je veřejné, všichni občané jsou srdečně zváni!

Po skončení veřejného zasedání následuje v 19.00 hod. veřejné projednávání prostranství nad COOP viz. http://www.starovice.cz/verejne-projednavani-prostranstvi-nad-coop