[ Skočit na obsah | Skočit k navigaci ]


Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Starovice č. 6/2019

pátek 13.prosince 2019 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Starovice

Navržený program:

 

 1. Zahájení – volba zapisovatele, ověřovatelů, program jednání
 2. Rozpočtové opatření č. 8,9 (listopad, prosinec)
 3. Rozpočtové provizorium
 4. Plán inventur
 5. Odpisový plán – obec, Mateřská škola
 6. Rozpočet DSO Čistý jihovýchod
 7. Rozpočet Mikroregion Hustopečsko
 8. Stočné pro rok 2020
 9. Kalendář akcí na rok 2020
 10. OZV č.1/2019 o místním poplatku z pobytu
 11. OZV č.2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 12. OZV č.3/2019 o místním poplatku ze psů
 13. MŠ Starovice – žádost o příspěvek
 14. Nájem pozemků
 15. Nájem budovy – záměr
 16. Prodej pozemků - smlouva
 17. Prodej pozemků – záměr
 18. Mediační smlouva
 19. Mimořádná odměna uvolněný člen zastupitelstva obce (§76 Zákon o obcích 128/2000 Sb.)
 20. Různé
 21. Diskuse
 22. Závěr

Jednání je veřejné, všichni občané jsou srdečně zváni!