[ Skočit na obsah | Skočit k navigaci ]


Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Starovice č.1/2019

Starosta obce svolává řádné zasedání Zastupitelstva obce Starovice č. 1/2019 ve čtvrtek 14.března 2019 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Starovice.

 

Navržený program:

 

 1. Zahájení – volba zapisovatele, ověřovatelů, program jednání
 2. Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2018 – Inventarizační zpráva, Návrhy na vyřazení
 3. Účetní závěrka obce za rok 2018
 4. Účetní závěrka Mateřské školy Starovice za rok 2018, návrh na rozdělení hospodářského výsledku
 5. Závěrečný účet obce za rok 2018
 6. Rozpočet obce na rok 2019
 7. Střednědobý výhled rozpočtu
 8. Rozpočet fondů – sociální, bytový, fond obnovy
 9. ČOV Fond obnovy vodohospodářského majetku – tvorba
 10. Příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2019
 11. Členský příspěvek Mikroregion Hustopečsko
 12. Neinvestiční příspěvek DSO Čistý jihovýchod na rok 2019
 13. MAS Hustopečsko – Roční poplatek na rok 2019
 14. Rozpočet Mikroregionu Hustopečsko
 15. Zpráva finančního výboru
 16. Zpráva kontrolního výboru
 17. Prodej pozemků – záměr
 18. Prodej pozemků – kupní smlouva
 19. Koupě pozemků
 20. Nájemní smlouva – záměr
 21. Ukončení nájemní smlouvy
 22. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - záměr
 23. Dotace spolky
 24. MŠ Starovice – prodej majetku
 25. Různé
 26. Diskuse
 27. Závěr

 

Jednání je veřejné. Občané jsou srdečně zváni.