[ Skočit na obsah | Skočit k navigaci ]


Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Starovice č.2/2017

Starosta obce svolává řádné zasedání Zastupitelstva obce Starovice ve středu 24.května 2017 v 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Starovice.

Navržený program jednání:

 1. Zahájení – volba zapisovatele, ověřovatelů, program jednání

 2. Rozpočtové opatření č.1,2,3

 3. Smlouva o poskytnutí dotace z JMK na Pořízení nového dop. auta pro JSDH

 4. Dodatek č.1 ke kupní smlouvě mezi Obcí Starovice a Byty domy nemovitosti s.r.o.

 5. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI

 6. Smlouva o smlouvě budoucí k zřízení VB „Starovice,DP,k.NN,Trčka“

 7. Smlouva o smlouvě budoucí k zřízení VB „Starovice,DP,k.NN,Heřmanský“

 8. Smlouva o smlouvě budoucí k zřízení plynové přípojky pro Bukovinský

 9. Stanovisko PD – SV Hustopeče – zvýšení kapacity vodovodních řádů a vodojemů

 10. Agrotec Club – souhlas ke konání Agrotec rally 2017

 11. Prodej pozemku – záměr

 12. Prodej pozemku parc.č. 379 v k.ú. Starovice – záměr (Brabcovi)

 13. Prodej pozemků parc.č. 4352, 4354 Vrba Libor

 14. Pronájem pozemku 1115/19 – záměr (Telefonica)

 15. Pronájem části pozemku parc.č. 40/1 – záměr (terasa u hospody)

 16. Pronájem pozemku parc.č. 1081/2 (rybník)

 17. Nájem pozemku parc.č.4327 – záměr

 18. Koupě pozemku parc.č. 265/2

 19. Mateřská škola Starovice – žádost o převod prostředků z rezervního fondu

 20. Různé

 21. Diskuse

 22. Závěr

 

Jednání je veřejné, všichni občané jsou srdečně zváni!