[ Skočit na obsah | Skočit k navigaci ]


Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Starovice č.2/2019

Starosta obce svolává řádné zasedání Zastupitelstva obce Starovice v pátek 29.března 2019 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Starovice.

Navržený program:

 

  1. Zahájení – volba zapisovatele, ověřovatelů, program jednání
  2. Prodej pozemků – kupní smlouvy
  3. Pronájem pozemků – smlouvy
  4. Ukončení nájemní smlouvy
  5. Dial Telecom, a.s. – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení inženýrské sítě
  6. VaK Břeclav a.s. – Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
  7. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
  8. Různé
  9. Diskuse
  10. Závěr

 

Jednání je veřejné. Občané jsou srdečně zváni.