[ Skočit na obsah | Skočit k navigaci ]


Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Starovice č.3/2019

čtvrtek 20.června 2019 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Starovice

Navržený program:

 

  1. Zahájení – volba zapisovatele, ověřovatelů, program jednání
  2. Rozpočtové opatření č. 1,2,3
  3. Dotace z JMK „Starovice – chodník IV.řádek
  4. Jihomoravský kraj – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.AC JMK058292/19/OM
  5. RGV – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Starovice,přípojka NN,Kotásek“
  6. E.ON Distribuce, a.s. – Smlouva č.:1030050973/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
  7. Prodej pozemku – záměr
  8. Různé
  9. Diskuse
  10. Závěr

 

Jednání je veřejné, všichni občané jsou srdečně zváni!