[ Skočit na obsah | Skočit k navigaci ]


Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Starovice č.5/2017

Starosta obce  svolává řádné zasedání Zastupitelstva obce Starovice na čtvrtek 21.září 2017 v 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Navržený program:

 1. Zahájení – volba zapisovatele, ověřovatelů, program jednání
 2. Rozpočtové opatření č.6,7
 3. Finanční výbor – zpráva
 4. Kontrolní výbor – zpráva
 5. Mikroregion Hustopečsko- schválení dodatku č.1
 6. Smlouva o dílo na stavební práce
 7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene EON
 8. MŠ Starovice – žádost o navýšení rozpočtu
 9. VaK Břeclav a.s. – schválení Smlouvy o právu provést stavbu
 10. Pronájem pozemků – smlouvy
 11. Pronájem pozemků -  záměr
 12. Schválení zadání změny Územního plánu Starovice
 13. Různé
 14. Diskuse
 15. Závěr

Jednání je veřejné, všichni občané jsou srdečně zváni!