[ Skočit na obsah | Skočit k navigaci ]


Volba prezidenta České republiky II.kolo

pátek 26.ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hodin

sobota 27.ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hodin

místo konání voleb:

Obecní úřad Starovice, Starovice 180, 693 01 Starovice, 1. patro – zasedací místnost

  • Hlasovací lístky obdrží každý volič ve volební místnosti.
  • Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
  • Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
  • Způsob hlasování ve volební místnosti: Volič vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.
  • Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost – doma.