[ Skočit na obsah | Skočit k navigaci ]


Volby do Evropského parlamentu - Informace pro cizince (občany EU)

Informace pro cizince – občany EU s povoleným trvalým nebo přechodným pobytem na území ČR,  k volbám do Evropského parlamentu

 Cizinci – občané EU, kteří mají po dobu nejméně 45 dnů před volbami, tj. nejpozději od 10.dubna 2019 povolený trvalý nebo přechodný pobyt v ČR, a kteří mají zájem volit ve volbách do Evropského parlamentu, musí nejpozději do 16:00 hod. dne 14.4.2019 podat žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Cizinci – občané EU, kteří již jsou zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí, a kteří mají zájem volit ve volbách do Evropského parlamentu, musí nejpozději do 16:00 hod. dne 14.4.2019 podat žádost o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Žádost o „zápis“ nebo o „přenesení údajů“ se podává osobně na ohlašovně v místě povoleného pobytu (Starovice – budova Obecního úřadu, Starovice č.p. 180).

Cizinci, občané EU, kteří nepodají žádost dle výše popsaného postupu nebudou moci ve volbách do Evropského parlamentu volit.

Zájemci volejte na tel: 724 187 322