[ Skočit na obsah | Skočit k navigaci ]


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

pátek 20.října 2017 od 14.00 do 22.00 hod.

sobota 21.října 2017 od 8.00 do 14.00 hod.

místo konání voleb: Obecní úřad Starovice, 1.patro - zasedací místnost, Starovice 180, 693 01 Starovice

  • Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
  • Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Na žádost voliče je možno obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti (v případě jejich ztráty, zničení, neobdržení, ....).
  • Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem, nebo platným občanským průkazem.
  • Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
  • V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.
  • Volič může požádat ze závažných zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou.
  • Občané, kteří nemohou ze zdravotních důvodů vyjít po schodech do volební místnosti, budou mít v chodbě Obecního úřadu umístěn zvonek a členové volební komise se dostaví za voličem na chodbu.

Ostatní informace naleznete zde:

http://www.starovice.cz/volby-2017