[ Skočit na obsah | Skočit k navigaci ]


Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR

pátek 5.října 2018 od 14.00 do 22.00 hod.

sobota 6.října 2018 od 8.00 do 14.00 hod.

  • POZOR! Volební místností je budova Školní jídelny Starovice, Starovice č. ev. 216, 693 01 Starovice. Budova je bezbariérová.
  • Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.
  • Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
  • Hlasovací lístky obdrží každý volič do své poštovní schránky nejpozději 3 dny před konáním voleb. V případě poškození nebo neobdržení hlasovacích lístků si můžete v kanceláři Obecního úřadu vyzvednout nové hlasovací lístky. Hlasovací lístky budou k dispozici ve dnech voleb i ve volební místnosti.
  • Způsob hlasování:
    Volby do zastupitelstev obcí – Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran. Volič může volit nejvýše 9 kandidátů. A nebo volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být volení, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.
    Volby do Senátu Parlamentu ČR – Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.
  • Občané, kteří by chtěli volit a ze zdravotních důvodů se nemohou dostavit do volební místnosti, si mohou vyžádat přenosnou volební schránku do domu.

Telefonní spojení do volební místnosti: 724 187 322