[ Skočit na obsah | Skočit k navigaci ]


Vyúčtování stočného

Vyúčtování stočného obdržela každá domácnost do své poštovní schránky dne 8.10.2019.

Termín splatnosti: 31.10.2019

Vrácení přeplatku:

  1. v hotovosti – v kanceláři Obecního úřadu Starovice v úřední dny: pondělí, středa 7.00 – 17.00 hod.
  2. bankovním převodem – na základě žádosti majitele nemovitosti (žádost zašlete na email: obec@starovice.cz, nebo zavolejte na tel: 519 414 755)
  3. pokud nebude přeplatek vybrán do 31.10.2019 bude částka přeplatku převedena do záloh dalšího zúčtovacího období

Úhrada nedoplatku:

  1. bankovním převodem – účet KB č. 9723651/0100, VS: 2321
  2. v hotovosti – v kanceláři Obecního úřadu Starovice v úřední dny: pondělí, středa 7.00 – 17.00 hod.

Základní informace:

stočné 2018

45,43Kč/m3 včetně DPH 15%

stočné 2019

47,84Kč/m3 včetně DPH 15%

množství spotřebované vody

dle odečtů společnosti VaK Břeclav, a.s.

propočet spotřeby k 31.12.2018

výpočet provedla společnost VaK Břeclav, a.s.

odečtené zálohy

platby SIPO září 2018 – srpen 2019

platby trvalým příkazem říjen 2018 – září 2019

Termín úhrady nedoplatku

do 31.10.2019

Termín vyzvednutí přeplatku

do 31.10.2019 v úřední dny: pondělí,středa 7.00-17.00