[ Skočit na obsah | Skočit k navigaci ]


Zápis dětí do Mateřské školy Kaštánek

úterý 7.května 2019 od 10.00 do 11.30 hod. a od 14.00 do 16.00 hod.

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2019/2020

 

Ředitelka mateřské školy (dále jen MŠ) v souladu s ustanovením §34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhlašuje zápis do MŠ pro školní rok 2019/2020.

Žádosti k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (formulář) si rodiče vyzvednou v MŠ.

Zápis proběhne v úterý 7 . 5. 2019

od 10,00 do 11,30 hod. a od 14,00 do 16,00 hod.

Vyplněné žádosti, včetně potvrzení dětského lékaře o zdravotním stavu dítěte, rodiče přinesou nejpozději v den zápisu do MŠ. Kromě vyplněné žádosti rodiče předloží rodný list dítěte a občanský průkaz.

O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy na základě kritérií projednaných se zřizovatelem. Kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2019/2020 jsou uvedena níže.

Do MŠ jsou přijímány děti podle kritérií v tomto pořadí:

1/         děti, které dosáhnou k 31. 8. 2019 5 let (včetně dětí s odkladem povinné školní docházky), mají trvalý pobyt ve Starovicích

2/         děti k pravidelné celodenní docházce od 1. 9. 2019, které k 31. 8. 2019 dovrší 4 let věku, mají trvalý pobyt ve Starovicích, dle potvrzení pediatra jsou řádně očkované a mohou docházet do MŠ

3/         děti k pravidelné celodenní docházce od 1. 9. 2019, které k 31. 12. 2019 dovrší 3 let věku a mají trvalý pobyt ve Starovicích, dle potvrzení pediatra jsou řádně očkované a mohou docházet do MŠ

4/         děti, které již mají v MŠ sourozence

5/         děti ostatní, které nelze zařadit do kategorie 1 - 4 (např. s pozdějším nástupem do MŠ, nemají trvalý pobyt ve Starovicích, které do 31. 12. 2019 nedovrší 3 let věku apod.)