[ Skočit na obsah | Skočit k navigaci ]


Změna územního plánu Starovice

Obec Starovice připravuje změnu č.1 územního plánu Starovice. Návrh Zprávy o uplatňování, která obsahuje pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1 ÚP Starovice, je zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Starovice.

Návrh Zprávy o uplatňování:

http://www.starovice.cz/uredni-deska-soubory/492959680_1_starovice_zprava-o-uplatnovani-287aa.pdf

Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Starovice:

http://www.starovice.cz/uredni-deska-soubory/493128758_0_vv-ozn-o-zahajeni-proj-zpravy-o-uplatnovani-starovice-abda0.pdf

Ve lhůtě 15 dnů může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.

K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.